Geolog, badania i usługi geologiczne Wrocław, Opole

Kontakt
Geolog, badania i usługi geologiczne Wrocław, Opole

Firma Geo-Logos świadczy usługi z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska.

 

            Właściciele i współpracownicy naszej firmy posiadają wieloletnią praktykę w rozwiązywaniu problemów technicznych i badawczych oraz duże doświadczenie w prowadzeniu badań i wykonywaniu prac terenowych.


Zakres działalności firmy obejmuje:

- opinie geotechniczne

- projekty prac geologicznych

- dokumentacje geotechniczne

- dokumentacje geologiczno – inżynierskie

- dokumentacje hydrogeologiczne

- operaty wodnoprawne

- raporty oddziaływań na środowisko

- oceny stanu zanieczyszczeń wód i gruntów, monitoring stanu wód podziemnych, również na terenie składowisk odpadów

Wykonujemy opracowania dla wszystkich typów obiektów:

- obiekty kubaturowe (budynki jedno- i wielorodzinne, hale, magazyny),

- obiekty liniowe (drogi, sieci wod. – kan., i in.),

- zbiorniki i inne.


Zapewniamy:

- wykonanie oraz nadzór nad wszelkimi pracami terenowymi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wykonanie badań laboratoryjnych gruntów i wód, interpretacje wyników badań laboratoryjnych oraz opracowanie danych w czytelnej formie.

 

Gwarantujemy terminowe, rzetelne opracowania   w rozsądnej cenie.

 Zapraszamy do skorzystania z naszych usług 
Geolog, badania i usługi geologiczne Wrocław, OpoleKontakt
Created by MaaHoo 2009